Διπλωματικές εργασίες

ΕΠΙΒΛΕΨΗ και ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Βενετικίδης Α., 2010. Κοκκομετρική μελέτη Πλειστοκαινικών αποθέσεων Μυγδονίας Λεκάνης. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 33 σ.
 2. Ιωαννίδης Μαν., 2013. Χρωστικές ουσίες: Ορυκτά-αποχρώσεις, μέθοδοι προσδιορισμού. Ένα παράδειγμα από ταφική ανασκαφή. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 43 σ.
 3. Μυτιγλάκη Χ., 2013. Δεσμευτική ικανότητα φυσικών ζεόλιθων της N. Σάμου και πιθανές χρήσεις τους. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 40 σ.
 4. Στεφάνου Ε., 2013. Διατομίτες της νήσου Λήμνου: Ορυκτολογικά, ορυκτοχημικά και χημικά χαρακτηριστικά. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 60 σ.
 5. Καρέτου Α., 2014. Ορυκτολογική έρευνα στην παλαιά απόθεση αρσενοπυρίτη Ολυμπιάδας, ΒΑ Χαλκιδική. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. (συνεπίβλεψη με Μ. Βαβελίδη).
 6. Λιβάς Α., 2014. Ορυκτολογικά, Ορυκτοχημικά και κρυσταλλογραφικά χαρακτηριστικά του αντιμονίτη Μαύρων Πετρών Χαλκιδικής. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 25 σ.
 7. Ιωαννίδης Μαρ., 2015. Εύρεση χημικού τύπου και χημική ταξινόμηση των μαρμαρυγιών των κρυσταλλικών ασβεστόλιθων Αγ. Παντελεήμονα Φλώρινας. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 40 σ.
 8. Κρικώνη Χ., 2015. Χρωματικοί δείκτες ανθρακικών πετρωμάτων. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 31 σ.
 9. Βενετικίδου M., 2015. Διερεύνηση των συνθηκών σύνθεσης ικριωμάτων Cu: επίδραση στην βιοενεργότητα, το πορώδες και τις μηχανικές ιδιότητες. Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ. Τριμελής εξεταστική επιτροπή.
 10. Χριστοφορίδου Σ., 2016. Εφαρμογή της μεθόδου θερμομετρίας Ca-Mg στα μάρμαρα της Θάσου. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 39 σ.
 11. Τσαϊρίδου Α. και Χοτοκουρίδου Κ., 2017. Ορυκτολογική, ορυκτοχημική και φασματοσκοπική μελέτη κόκκινης ποικιλίας κορουνδίου από τη Β. Ελλάδα. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 45 σ.
 12. Κουκουβέτσιος Ο., 2017. Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι στη Βόρεια Ελλάδα. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., σε εξέλιξη.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – Τ.Ε.Ι. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. Βαρσαμίδης Ε., 2007. Αξιολόγηση πετρώματος του ΦΧ Εύζωνοι για την παραγωγή αδρανών υλικών για αντιολισθηρά οδοστρώματα. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 29 σ.
 2. Λαμπροπούλου Δ. και Λασπάκη Σ., 2008. Αργιλικά ορυκτά & πετρώματα: Ιδιότητες-Xρήσεις-Οικονομικά στοιχεία. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 32 σ.
 3. Θεοδώρου Χ. και Σγουραλής Η., 2009. Γεωθερμικά πεδία της Ελλάδας. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 68 σ.
 4. Βασιλάκη Μ. και Κρανιώτης Α., 2010. Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα της Ελλάδας: Ιδιότητες – Χρήσεις. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 42 σ.
 5. Καραγεωργίου Θ. και Γεωργίου Π., 2010. Μεταλλεύματα ΒΑ Χαλκιδικής. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 27 σ.
 6. Κοσμίδου Ζ. και Μυλωνά Α., 2010. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Μικρά υδροηλεκτρικά φράγματα: Η περίπτωση του ρέματος της Καστανερής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 33 σ.
 7. Κούτση Ν. και Πανδή Β., 2010. Τα ορυκτά και οι χρήσεις τους: Ιδιότητες – Εφαρμογές – Κοιτάσματα. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 168 σ.
 8. Βαρσάνης Σ., 2011. Ζεολιθοφόρα πετρώματα: Εμφανίσεις – Ιδιότητες – Χρήσεις. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 35 σ
©2021 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος