Διδακτική εμπειρία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Συνεπικουρία στα εργαστήρια του Τομέα Ο-Π-Κ ως Μεταπτυχιακός φοιτητής για τα ακαδημαϊκά έτη 1996-97 και 1997-98.
 2. Συνεπικουρία στα εργαστήρια του Τομέα Ο-Π-Κ ως Υποψήφιος Διδάκτορας για τα ακαδημαϊκά έτη 1998-99, 1999-2000 και 2000-01.
 3. Συνεπικουρία στο εργαστήριο του μαθήματος «Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων» του Τομέα Ο-Π-Κ για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04 έως 2009-10.
 4. Αυτοδύναμη διδασκαλία του εργαστηρίου της «Κοιτασματολογίας» ως Επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα (αντιστοιχία με τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) στη Σχολή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας για τα σπουδαστικά έτη 2003-04 έως 2009-10.
 5. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία Ορυκτολογίας-Μεταλλογνω-σία» (θεωρία και εργαστήριο) ως εκπαιδευτής στο Ι.Ε.Κ. Πολιτιστικού, Θεσσαλονίκη, στην Ειδικότητα: Αργυροχρυσοχοΐα και για το Δ΄ Εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2003-04.
 6. Εκπαιδευτής στο εντατικό πρόγραμμα Erasmus ADVANCE CLAY (IP208) on "Dioctahedral clay-related layer silicates", Βουδαπέστη, 18-29 Ιουλίου 2008, Τμήμα Ορυκτολογίας, Πανεπιστήμιο Lorand Εötvös.
 7. Συνδιδασκαλία των μαθημάτων:
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες (2005-06 έως 2008-09)
 • Έρευνα και Εκμετάλλευση Αδρανών Υλικών και Μαρμάρων (2005-06 έως 2008-09)
 • Ορυκτά Καύσιμα (2006-07, 2007-08)
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον (2005-06 έως 2008-09)
 • Περιβαλλοντική Γεωχημεία (2007-08, 2008-09)
 • Εργαστηριακές Αναλυτικές Μέθοδοι (2007-08, 2008-09)
  των Κλάδων Ειδίκευσης «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον» και «Πετρολογία-Γεωχημεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
 1. Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Κοιτασματολογία» ως Επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα (αντιστοιχία με τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) στη Σχολή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας για τα σπουδαστικά έτη 2008-09 και 2009-10.
 2. Αυτοδύναμη διδασκαλία του εργαστηρίου της «Ορυκτολογίας» ως Επιστημονικός συνεργάτης με πλήρη προσόντα (αντιστοιχία με τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) στη Σχολή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας για τα σπουδαστικά έτη 2008-09 και 2009-10.

Στη βαθμίδα του Λέκτορα

 1. Πετρολογία ιζηματογενών πετρωμάτων, Γ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Αυτοδύναμη διδασκαλία: 2011-12, Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2012-13.
 2. Εργαστηριακές μέθοδοι έρευνας ορυκτών, Γ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2010-11 έως 2012-13.
 3. Ασκήσεις Υπαίθρου, Δ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
 4. Γεωλογία-Γεωχημεία, Α’-Στ’ Εξάμηνο, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2011-12 έως 2012-13.
 5. Γεωχημεία, Ζ’-Η’ Εξάμηνο, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2010-11 έως 2012-13.
 6. Ορυκτολογία, Ζ’ Εξάμηνο, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2010-11 έως 2012-13.
 7. Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία, 2010-11 έως 2012-13.
 8. Εργαστηριακές Αναλυτικές Μέθοδοι, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2010-11 έως 2012-13.
 9. Έρευνα και εκμετάλλευση Αδρανών Υλικών και Μαρμάρων, Β’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2011-12, αυτοδύναμη διδασκαλία 2012-13.
 10. Περιβαλλοντικές Μελέτες, Β’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2010-11 έως 2012-13.
 11. Ορυκτολογία Αργίλων, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Πετρολογία-Γεωχημεία", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2011-12, αυτοδύναμη διδασκαλία 2012-13.
 12. Τεχνική και Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία- Πετρολογία, Β’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Πετρολογία-Γεωχημεία", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2011-12 έως 2012-13.

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Πετρολογία ιζηματογενών πετρωμάτων, Γ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2013-14-σήμερα.
 2. Εργαστηριακές μέθοδοι έρευνας ορυκτών, Γ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2013-14 έως σήμερα.
 3. Ασκήσεις Υπαίθρου, Δ’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
 4. Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, Ε’ Εξάμηνο, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2016-17 έως σήμερα.
 5. Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία, 2013-14 έως σήμερα.
 6. Εργαστηριακές Αναλυτικές Μέθοδοι, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2013-14 έως σήμερα.
 7. Ειδικές Εφαρμογές Βιομηχανικών Ορυκτών, Α΄ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2014-15 έως σήμερα.
 8. Έρευνα και Εκμετάλλευση Αδρανών Υλικών και Μαρμάρων, Α’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2013-14 έως σήμερα.
 9. Ασκήσεις Υπαίθρου, Β’ Εξάμηνο ΠΜΣ, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Κατεύθυνση "Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον", Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2016-17 έως σήμερα.
 10. Ορυκτολογία, ΕΕ903, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2013-14.
 11. Γεωλογία-Γεωχημεία, Β07, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., Αυτοδύναμη Συνδιδασκαλία: 2013-14.
©2020 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος