Διατριβές ειδίκευσης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 1. Khries N.I.F., 2010. Γεωπεριβαλλοντική εξέλιξη της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου Abila της Ιορδανίας κατά τους ιστορικούς χώρους. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής.
 2. Βενετικίδης Α., 2012. Ιζηματολογική και πετρολογική μελέτη των Τεταρτογενών κλαστικών ιζημάτων της Μυγδονίας λεκάνης στη θέση Πλατανόρεμα Λαγκαδικίων, Β. Ελλάδα. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων.
 3. Τσοκαταρίδου Ε., Αξιολόγηση παραπροϊόντων κοπής δολομιτικών μαρμάρων Ανατολικής Μακεδονίας για την παραγωγή πυρωμένου δολομίτη και δολομιτικής ασβέστου. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 4. Παραγυιός Ι., Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθοφόρων σχηματισμών Νοτίου Γουρουνορέματος (Αβδέλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

 1. Kotsaki G., 2013. Stratigraphy and geotectonic setting of the ?Kimmeridgian-Tithonian shallow water platform sediments on top of the Axios Ophiolites (Eastern Axios suture Zone, Northern Greece). Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 2. Ζαϊμης Σ., 2013. Ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα σε θέσεις αποκατάστασης του παλαιού τέλματος στη μεταλλευτική περιοχή Ολυμπιάδος, ΒΑ Χαλκιδική. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 3. Συροπούλου Μ., 2014. Παρασκευή και χαρακτηρισμός μικροσφαιριδίων ζεολιθικού τόφφου. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 4. Δρακουλάκου Ι., 2015. Ορυκτολογική, ορυκτοχημική και φασματοσκοπική (FTIR) μελέτη της εμφάνισης τυρκουάζ στην περιοχή Βάθη Ν. Κιλκίς. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 5. Ιωακειμίδης Ι., 2015. Μελέτη των διαγενετικών διεργασιών εντός των ταμιευτήρων της πετρελαιοφόρου λεκάνης Πρίνου-Καβάλας. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων.
 6. Παπανικολάου Θ., 2015. Παρασκευή, χαρακτηρισμός πορωδών μικροσφαιρών (pellets) και δισκίων και δυνατότητες φόρτισής τους με φάρμακα, βιολογικά δραστικά μόρια και μικροοργανισμούς. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Φαρμακευτικής, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 7. Πάτκος Β., 2015. Ο ρόλος της ορυκτολογικής σύστασης του χρωμιτίτη και του στείρου στην επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας αποδέσμευσης, της κοκκομετρίας τροφοδοσίας και των μεθόδων εμπλουτισμού μεταλλεύματος από την περιοχή Αετοράχες του όρους Βούρινου. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 8. Ρουσίδου Δ., 2015. Οι ζεολιθικοί τόφφοι της περιοχής Παλιουρίου Νομού Έβρου. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 9. Ιωαννίδης Μαν., 2016. Δομικοί λίθοι και κονιάματα από το Μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου, Κύπρος: Σύσταση, διάβρωση και προτάσεις αποκατάστασης. Δομικοί λίθοι και κονιάματα από το Μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου, Κύπρος: Σύσταση, διάβρωση και προτάσεις αποκατάστασης. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων.
 10. Κοντονασάκη Ε., 2016. Χαρακτηρισμός μικροδομής και διερεύνηση μηχανικών ιδιοτήτων μονολιθικής ζιρκονίας πριν και μετά την in-vitro γήρανση. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 11. Στεφάνου Ε., 2016. Οι διατομίτες της Λήμνου και οι περιβαλλοντικές τους εφαρμογές. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων.
 12. Τριανταφύλλου Μ., 2016. Ορυκτολογική, χημική και ορυκτοχημική μελέτη των υπερβασικών πετρωμάτων της περιοχής Σκούμτσιας Ν. Γρεβενών και η καταλληλότητά τους στην παραγωγή μπουφρίτη. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων.
 13. Χατζηπαναγιώτου Μ., 2016. Υδρογεωχημική έρευνα: προέλευση ιόντων και βαρέων μετάλλων στα υπόγεια νερά της Ανατολικής Λήμνου. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 14. Βούτα Ν., 2017. Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας-ζεολιθικού τόφφου τύπου-HEU (κλινοπτιλόλιθου-ευλανδίτη). Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 15. Ιωαννίδης Μάρ., 2017. Χρωστικές ορυκτές πρώτες ύλες της Κύπρου: Ορυκτολογικά, ορυκτοχημικά, χημικά και χρωματικά χαρακτηριστικά. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 16. Κατσάρα Α., 2017. Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας-μαργαϊκού ασβεστόλιθου-ζεολιθικού τόφφου τύπου-HEU (κλινοπτιλόλιθου-ευλανδίτη). Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 17. Κρικώνη Χ., 2017. Ορυκτολογική, ορυκτοχημική και γεωχημική μελέτη των φωσφοριτών των Ιωαννίνων και η περιβαλλοντική τους διάσταση. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων (σε εξέλιξη).
 18. Λιβάς Α., 2017. Μελέτη των Τεταρτογενών κλαστικών υλικών του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων.
 19. Μυτιγλάκη Χ., 2017. Συγκριτική μελέτη της ρόφησης ραδιενεργού Cs σε ορυκτό και πέτρωμα με ζεόλιθο τύπου-HEU (κλινοπτιλόλιθου-ευλανδίτη). Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Επιβλέπων.
 20. Παλαιολόγου Μ., 2017. Μελέτη και χαρακτηρισμός βιοορυκτών με ορυκτολογικές μεθόδους έρευνας. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 21. Πανταζοπούλου Ζ., 2017. Τεχνικογεωλογική θεώρηση για την ευστάθεια των βραχωδών υπόγειων και επιφανειακών εκσκαφών, καθώς και χαρακτηρισμός των λατομικών υλικών του αρχαιολογικού χώρου των «Τάφων των Βασιλέων» στην Πάφο, ΝΔ, Κύπρος. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 22. Μυλωνάς Δ., 2015. Ορυκτολογική-γεωχημική μελέτη των υλικών του παλαιού χώρου απόθεσης στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας 53, Στρατώνι Χαλκιδικής. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 23. Πέτσι Σ., 2015. Σύνθεση και μελέτη της βιοενεργής συμπεριφοράς ενός βιοκεραμικού υλικού που περιέχει ιόντα ψευδαργύρου ή/και χαλκού. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
 24. Μιχαηλίδου Ε., 2016. Ορυκτολογική-Πετρολογική-Γεωχημική μελέτη πετρωμάτων των λατομείων Πέτρας της περιοχής Πετρωτών, Ορεστιάδας, Έβρου. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 25. Καρέτου Α., 2016. Ορυκτολογική και γεωχημική έρευνα στην περιοχή του ρέματος Καβουρόσκαλα, Στρατώνι, ΒΑ Χαλκιδική. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 26. Νικήτας Α., 2017. Αξιολόγηση της διαγένεσης εντός ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από τη θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου. Διατριβή Ειδίκευσης, ΔΠΜΣ Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 27. Παπασπύρου Σ., 2017. Η ορυκτολογική, πετρολογική και χημική σύσταση των ιζημάτων της λεκάνης Πρίνου-Καβάλας ως εργαλείο διερεύνησης των ιζηματολογικών και παλαιο-γεωγραφικών συνθηκών απόθεσης. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
 28. Προδρομίδου Π., 2017. Γεωχημικά χαρακτηριστικά ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από τη θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου. Διατριβή Ειδίκευσης, ΔΠΜΣ Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (σε εξέλιξη).
©2021 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος