Επικοινωνία


Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος
Αν. Καθηγητής


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας
541 24 Θεσσαλονίκη

T/Φ: +30-2310-998437

E-mail : kantira@geo.auth.gr
nk_img_0001.jpg

Μάιος 2021

Scopus Author h-index = 15 (81 docs, 710 ciations)
Web of Science h-index = 16 (71 pubs, 742 citations)
Google Scholar
h index = 26
i-10 index = 61

(198 papers, 1857 citations)Scopus Author ID: 55972445700
ORCID ID: 0000-0001-7874-4219
ResearcherID:K-9487-2015
©2021 Δρ. Καντηράνης Απ. Νικόλαος